surge.sh

Surge.sh for Fun and Profit

Hugo przydaje się znowu. Tym razem moim planem było stworzenie szybko prostego statycznego sajtu, który posłużyłby do ogłoszenia studentom przykładowych rozwiązań zadań z kolokwium. Kolokwium końcowego, czyli po nim już nie spotykam się z studentami na zajęciach (z większością dopiero na kolokwium poprawkowym). Oczywiście można by oldskulowo wysłać zbiorczy mail do studentów (nieco ponad 30), za pomocą USOSmaila. Ale to zbyt mało ambitne. Nie chciałem też skorzystać z dydaktycznego wiki, bo wolałbym umieszczać tam treści na stałe, a te o których mowa były z założenia tymczasowe.