Wstęp do teorii oddziaływań kwarków i leptonów (orig. An Introduction to Gauge Theories and the "New Physics")

Rodzaj
Publikacja
PWN Warszawa (ISBN 83-01-09699-3)